2014-07-01

Skriftlig bekräftelse krävs för att köp av premiepensionstjänster per telefon ska gälla

Från den 1 juli 2014 gäller nya regler för företag som säljer rådgivning och förvaltning av premiepension via telefon. De nya reglerna innebär att du som konsument skriftligen måste godkänna avtalet för att det ska vara giltigt.

Det är inte längre möjligt att via telefon bara muntligen ingå avtal om rådgivnings- och förvaltningstjänster för premiepensionen. Om företaget utför tjänster trots att det inte finns något giltigt avtal är du som konsument inte betalningsskyldig för tjänsterna. De nya reglerna innebär också att företaget i rimlig tid måste lämna både information och avtalsvillkor till dig innan avtalet ingås.

- Vi får klagomål från konsumenter som blivit uppringda av företag som säljer rådgivnings– och förvaltningstjänster för premiepensionen. Konsumenterna anser sig inte ha ingått något avtal utan har begärt att få ytterligare information hemskickad till sig, eller tackat nej. Trots det kan de ha fått en faktura eller krav på betalning för tjänsterna, säger Carita Lindborg biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Vi välkomnar de nya reglerna med krav på skriftligt avtal vid telefonförsäljning av premiepensionstjänster, de kommer att minska problemen med att konsumenter felaktigt sägs ha ingått avtal eller att de inte förstått avtalet.

Läs mer om krav på skriftliga avtal hos Pensionsmyndigheten och på Regeringens webbplats.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå