2017-08-18

Skolförsäkringarna ger inte barnen ett tillräckligt skydd

Med anledning av att höstterminen dragit igång och barnen är tillbaka i sina förskolor och skolor vill vi på nytt uppmärksamma att många barn behöver ett kompletterande försäkringsskydd. Barn omfattas under skoltid av skolans olycksfallsförsäkring och den gäller i många fall också på fritiden. Ändå är inte skolförsäkringen ett tillräckligt skydd eftersom det bara är en olycksfallsförsäkring.

- De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall. Därför bör man som förälder teckna en privat barnförsäkring som komplement. Den försäkringen kan ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka när du väljer barnförsäkring

Här kan du jämföra barnförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå