2018-08-20

Skolförsäkringarna ger inte barnen ett tillräckligt skydd

På många håll har terminen dragit igång och barnen är tillbaka i förskolan och skolan. Barn omfattas under skoltid av skolans olycksfallsförsäkring och den gäller i många fall också på fritiden. Ändå är inte skolförsäkringen ett tillräckligt skydd eftersom det bara är en olycksfallsförsäkring.

- De flesta barn som drabbas av svåra, livslånga handikapp gör det på grund av sjukdom och inte på grund av olycksfall. Därför bör man som förälder teckna en privat barnförsäkring som komplement. En barnförsäkring kan ge ersättning både vid sjukdom och olycksfall, säger Lisa Halvorsen, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här kan du läsa mer om hur du ska tänka när du väljer barnförsäkring

Här kan du jämföra barnförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå