2018-11-07

Skillnader i försäkringsbolagens pensionsutbetalningar

Pensionssparande är ett långsiktigt sparande som omfattar både en spartid och en utbetalningstid. Hur stor pension du kommer att få varje månad beror på vilken avkastning du får under spartiden och på vilka avgifter du betalar. Dessutom kan försäkringsbolagen välja hur de portionerar ut ditt sparade pensionskapital. I Pensionsguiden på vår webbplats kan du jämföra hur försäkringsbolagen betalar ut pensionskapitalet. Vi jämför både kollektivavtalade tjänstepensioner, individuella tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar.

Samma sparade kapital kan ge olika pensionsbelopp per månad

När du ska jämföra vilket försäkringsbolag som ger dig mesta möjliga pension räcker det inte att bara titta på den höga avkastningen eller den låga avgiften. Det är också viktigt att känna till hur bolaget betalar ut pensionen. Samma sparade pensionskapital kan vid tiden för pensioneringen ge olika stora månadsbelopp beroende på hur det enskilda försäkringsbolaget räknar. Inom exempelvis kollektivavtalsområdet SAF-LO varierar månadsbeloppet mellan 3 600 kr per månad och 5 100 kr per månad för en 65-åring som har ett pensionskapital på 1 miljon kronor.

Uppdaterade utbetalningsmodeller i våra jämförelser

Försäkringsbolagen bestämmer storleken på pensionsutbetalningarna utifrån ditt sparade kapital och ett antal antaganden. De två viktigaste av de antagandena är prognosränta och livslängd:

  • Prognosränta (förskottsränta) – är en antagen räntesats som försäkringsbolaget använder för att göra en bedömning av hur mycket pengarna kommer att växa under utbetalningstiden.
  • Livslängdsantagande – är försäkringsbolagets bedömning av hur länge personer i en viss grupp beräknas leva.

Vi har i samarbete med en aktuarie från Finansinspektionen uppdaterat våra jämförelser av pensionsförsäkringar med de olika utbetalningsmodellerna så att beräkningarna följer en branschgemensam prognosstandard.

Nu kan du jämföra utbetalningar från en individuell tjänstepension

- En nyhet är att vi nu också har uppgifter om utbetalningar från individuella tjänstepensioner, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vår jämförelse visar att försäkringsbolagen använder könsdifferentierade antaganden inom individuella tjänstepensioner, det vill säga olika antaganden om hur kvinnor respektive män lever. Det ger skillnader i utbetalningarna för män och kvinnor.

Viktiga slutsatser

- Det är helheten av försäkringsbolagens avgifter, avkastning och sättet som de hanterar utbetalningarna på som avgör hur mycket du får i plånboken som pensionär, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
- Tänk på att inte fatta beslut om att vare sig flytta eller stanna kvar i en försäkring enbart på grund av uppgifterna om utbetalningarna, eftersom bolagen när som helst kan ändra sina antaganden, avslutar Carita Lindborg.

Gå till Pensionsguiden.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå