2014-02-10

Skidor på sportlovet?

Nu börjar de första sportloven i Sverige. Vet du vilket försäkringsskydd du har om du skadar dig eller får din sportutrustning stulen eller förstörd?

Om du ramlar och bryter benet i skidbacken bör du anmäla skadan till alla olycksfallsförsäkringar som du omfattas av, om du alls har någon.

- En vanlig missuppfattning är att det ingår en olycksfallsförsäkring i hemförsäkringen, men det gör det ytterst sällan, säger Christina Meder, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Om du inte har någon olycksfallsförsäkring via din arbetsgivare eller facket, bör du se till att skaffa en privat, så att du har möjlighet att få ersättning för vårdkostnader, sjukhusvistelse eller om du får bestående besvär efter en skada, fortsätter hon.

Undantag för riskfyllda aktiviteter

Om du som vuxen åker off-pist, i liftgator eller i lavinfarliga områden, räknas det ofta som riskfyllda aktiviteter och sådana är många gånger undantagna i både olycksfallsförsäkringar och reseförsäkringar. Det innebär att du inte får någon ersättning alls från försäkringen om du skulle skadas då. Barnförsäkringar däremot har sällan undantag för riskfyllda aktiviteter.

Stulen eller förstörd utrustning                                      

Om dina skidor blir stulna ska du både göra en polisanmälan och anmäla stölden till ditt hemförsäkringsbolag för att få ersättning. Skulle du råka bryta av en skida genom en ”plötslig och oförutsedd händelse” finns det också möjlighet att få ersättning, från den allriskförsäkring som många har som ett tillägg till sin hemförsäkring.

- Tänk på att göra det svårt för tjuvarna, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Lås in skidorna under natten. Och när du tar av dig skidorna vid lunch eller på After Skin kan du ställa dem långt ifrån varandra. Försäkringsbolagen vill att du ska vara aktsam, annars riskerar du att få nedsatt ersättning, eller ingen ersättning alls.

Minska självrisk för hyrd utrustning

- Din hemförsäkring gäller även för utrustning som du hyrt och den blir stulen, men självrisken ligger ofta kring 1 500 kr. Vill du ha en lägre självrisk kan du ofta teckna en extraförsäkring av uthyraren, avslutar han.

Se också Jämför olycksfallsförsäkringar och Jämför hemförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå