2017-12-19

Skatten på ISK och kapitalförsäkringar är nu fastställd för 2018

När du sparar i ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring betalar du en schablonskatt som ändras varje år. Nu är skattesatsen för 2018 fastställd.

Skatten på ISK och kapitalförsäkringar blir något högre 2018 än 2017. Den ränta som ska användas för det du investerar under 2018 är nu fastställd till 1,49 procent.

- Hur mycket skatt du betalar på ditt ISK eller din kapitalförsäkring varierar från år till år, förklarar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Skattesatsen utgår från vad statslåneräntan är den 30 november året före sparåret, och för att skatten inte ska bli för "låg" läggs 1,0 procentenhet ovanpå statslåneräntan.

Räkna ut skatten

När du ska räkna ut skatten på ditt på ISK eller kapitalförsäkring ska du först ta fram ett kapitalunderlag, som du sedan multiplicerar med räntan. På det belopp du får fram betalar du 30 procent i skatt.

Schablonskatten för 2018 motsvarar en skattesats på cirka 0,45 procent (30 procent av 1,49 procent). För 2017 är skattesatsen 0,38 procent.

Läs mer om kapitalunderlag och skatt på ISK

Läs mer kapitalunderlag och skatt för kapitalförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå