2014-03-24

Skärpta krav på att amortera bolån

I dagarna gick Bankföreningen ut med en rekommendation till sina medlemmar om att kunder som belånar sin bostad till 70 procent ska amortera på sina lån. En skärpning av dagens krav där amorteringen ska börja vid 75 procent.

Du som tar ett nytt bolån måste vara beredd på att banken begär att du ska amortera på lånet, om du har en hög belåning. Dessutom ska banken helst ge alla nya bolånekunder en individuell amorteringsplan. I planen ska det framgå hur amorteringen ska göras, även om belåningen ligger under 70 procent.

Bankföreningens rekommendation gäller alltså den som tar ett nytt lån med en belåningsgrad över 70 procent. De anser att bolånet ska amorteras ned till 70 procent av marknadsvärdet under en 10-15-årsperiod.

Bankföreningen skriver på sin webbplats att förändringen ska införas gradvis under våren och tillämpas fullt ut från och med halvårsskiftet.

För att underlätta för dig som vill räkna på vad det kan kosta när de nya kraven blir verklighet har vi tagit fram en kalkyl Lånelabbet där du kan du testa att lägga in olika amorteringsbelopp på ditt bolån och se hur det påverkar lånets löptid och räntekostnaderna på både kort och lång sikt.

Läs mer om bolån.

Läs mer om regeländringen på Bankföreningens webbplats.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå