2016-12-23

Ska du träffa en rådgivare?

Ska du träffa en rådgivare för att få råd om hur du ska placera dina pengar, kan det vara bra att känna till de skyddsregler som finns. Du kanske också ska ställa dig frågan om du har behov av att få rådgivning överhuvudtaget?

Den 20 december visade "Kalla fakta" i TV4 några exempel på hur snett det kan gå när äldre konsumenter som redan gått i pension fått råd att ta lån för att spara.

- Att låna pengar för att spara i finansiella produkter där ditt sparande är utsatt för risk gör att risken i din privatekonomi ökar, jämfört med om du inte lånar till att spara säger Kicki Westerståhl, chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

I vår vägledning får vi samtal från konsumenter som har hamnat i samma eller en liknande situation. De här konsumenterna kan till exempel beskriva att de har fått rådgivning om att investera i produkter de inte förstår och som innebär risker de inte heller förstått. De undrar vad de kan göra när de redan har ingått ett avtal.

- Det är inte enkelt för konsumenterna att tillvarata sina rättigheter. Det känner inte alltid till att det finns ett skydd, de vet inte till vem eller vart de ska vända sig och när de ska reklamera. Det är inte heller enkelt att visa att den rådgivning du fått är vårdslös, vilket är ett krav för att kunna få ersättning om du förlorat pengar på de investeringar du fått råd om, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

På vår webbplats har vi en checklista om vad du ska tänka på om du överväger att tacka ja till en inbjudan om att få rådgivning.

- Om du är pensionär och aldrig tidigare gjort, eller känt behov av att göra investeringar i olika sparprodukter där du utsätter ditt sparande för risk så kanske du ska fundera på om du ens ska tacka ja till en inbjudan om att få rådgivning, tillägger Kicki Westerståhl.

På webbplatsen hittar du också fakta om hur finansiell rådgivning ska gå till, till exempel att den ska dokumenteras, att du som kund ska få den dokumentationen utan att behöva be om den och att du ska ha blivit upplyst om riskerna med en viss investering. Rådgivaren ska göra sitt yttersta för att du ska välja en placering som du förstår och som är lämplig för dig.

Ska du träffa en rådgivare, läs först vår Checklista

Se och lyssna på tipsen Kicki Westerståhl ger i TV 4 Nyhetsmorgon

Vill du veta hur du klagar på en rådgivare, läs vår Klagoguide

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå