2017-04-04

Ska du förhandla om räntan på ditt bolån? Ta hjälp av Lånelabbet

När du ska ta ett bolån kan du börja med att ta reda på vilka genomsnittsräntor som banken erbjuder. För att se hur mycket du sparar på en viss rabatt kan du använda vår kalkyl Lånelabbet.

Det är mycket att tänka på när du ska ta ett bolån. Bland annat kanske du ska förhandla med banken om räntan på lånet. Då kan du börja med att ta reda på vilka genomsnittsräntor banken erbjuder, som en utgångspunkt för diskussionen. Men hur mycket sparar du på en viss rabatt? I Lånelabbet kan du se vilka skillnader det blir före och efter en rabatt.

Exempel med ränterabatter

Säg att ditt lån är 2 miljoner kronor. Om din ränta är 2,0 procent kommer du att betala 3 333 kronor per månad. Skulle du i stället få en ränta på 1,75 procent betalar du 2 917 kronor, och får du en ännu bättre ränta, 1,5 procent, blir din månadsutgift för räntan 2 500 kronor. (Exemplen visar kostnaden före skattereduktion.)

Hur påverkar din amortering?

Du kan också använda Lånelabbet för att se hur mycket amortering påverkar dina lånekostnader. Det blir en högre månadsutgift men du tjänar samtidigt på räntekostnaderna.

Om du amorterar 1 procent per år på samma lån som ovan – 2 miljoner kronor och 1,5 procent ränta - så har din skuld minskat med 199 920 kr efter 10 år. Och efter 40 år så har du med amorteringen på 1 procent betalat 960 598 kronor i räntor. Hade du inte amorterat alls så hade du betalat 239 402 kronor mer i räntor.

Testa Lånelabbet här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå