2017-04-10

Sjuk före resan? Kontrollera om din reseförsäkring gäller.

Om du har en pågående sjukdom eller har skadat dig innan du ska ut och resa bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag om en försämring omfattas av reseskyddet eller inte.

En reseförsäkring täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall. Om du har ett pågående vårdbehov, till exempel är kroniskt sjuk eller behandlas för en skada, finns det stor risk att din reseförsäkring inte täcker eventuella behandlingskostnader för den sjukdomen eller skadan när du är på resa. Därför rekommenderar vi starkt att du före en resa noggrant kontrollerar med ditt försäkringsbolag hur försäkringen gäller om du skulle bli sämre på resan.

- Vi får många samtal från konsumenter som behövt läkarvård på sin resa och sedan har ansökt om ersättning från sitt försäkringsbolag men fått avslag eftersom bolaget anser att vårdbehovet kunde betraktas som förväntat, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Kontrollera därför alltid med bolaget innan du bokar din resa om vad de anser om din sjukdom eller skada.

Läs mer om Akut försämring här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå