2018-01-24

Separation - vilken hjälp kan du få från din hemförsäkring?

Under en längre ledighet som jul- och nyårshelgerna är det inte ovanligt att makar eller sambor kommer fram till att de ska separera. Ofta kommer då frågan upp om de kan få ersättning för kostnaden för att anlita ett juridiskt ombud som hjälper till med att dela upp ägodelarna och ansvaret för barnen.

Den del i hemförsäkringen som skulle kunna användas kallas för rättsskydd och gäller för många tvister som privatpersoner hamnar i. Tyvärr är huvudregeln att rättsskyddet inte gäller om du och sambon eller maken/makan har svårt att komma överens om vårdnaden om barnen men det finns undantag. Vår kollega Helen Bernerfalk har skrivit ett blogginlägg som reder ut vad du kan få ersättning för och inte.

Läs mer i Bank- och försäkringsbloggen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå