2018-02-08

Se över din gamla IPS

Har du ett äldre pensionssparande i form av ett IPS-konto? Även om du inte längre sätter in nya pengar till din IPS är det bra om du regelbundet ser över ditt sparande.

Individuellt pensionssparande (IPS) är ett bundet sparande som kan passa dig som inte har någon tjänstepension i din anställning eller är egenföretagare. För alla andra är det inte förmånligt att sätta in mer pengar, eftersom det inte längre är möjligt att göra skatteavdrag för sparandet.

- Men även du som inte längre sätter in nya pengar bör se efter om du kan göra något bättre av de tillgångar du redan har på kontot, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Du kan till exempel

  • göra omplaceringar
    Du kan omplacera hela eller delar av ditt sparande på IPS-kontot. Med omplacering menas att du kan byta mellan olika sparformer inom ett och samma IPS-konto. Du kan exempelvis flytta kapital från en fond till en annan fond, från likvida medel till aktier eller från aktier till likvida medel.

  • flytta ditt IPS-konto – byta sparinstitut
    Du kan byta sparinstitut. Kontakta det institut du vill flytta till och hör om du kan flytta över det befintliga innehavet på IPS-kontot eller om du eventuellt behöver sälja av någon fond eller annat innehav i samband med flytten.

  • göra ett förtida uttag
    Du kan göra ett förtida uttag från ditt IPS-konto (d v s ett uttag före tidigast 55 års ålder) om behållningen på kontot är högst ett prisbasbelopp (45 500 kronor 2018). Skatteverket behöver inte lämna sitt godkännande. Däremot krävs det godkännande från ditt sparinstitut.

Läs mer om IPS här

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå