2014-12-08

Sänkt avdragsrätt för privat pensionssparande

Från årsskiftet kommer avdragsrätten för privat pensionssparande att sänkas. Den sänkta avdragsrätten innebär att du som sparar i en privat pensionsförsäkring eller ett Individuellt pensionssparande (IPS) bara får göra avdrag i deklarationen för belopp upp till 1 800 kr per år. Det finns också förslag på att slopa avdragsrätten helt från och med 2016.

När det politiska läget blev osäkert blev det också oklart vad som skulle hända med avdragsrätten i privat pensionssparande. Enligt uppgift från Riksdagens skatteutskott står det nu klart att avdragsrätten för privat pensionssparande sänks 2015.

Avdragsrätten sänks alltså från 12 000 kr till 1 800 kr, vilket motsvarar 150 kr i månaden. Både privata pensionsförsäkringar och Individuellt pensionssparande (IPS) påverkas av den sänkta avdragsrätten.  Det finns också förslag på att slopa avdragsrätten helt från och med 2016.

- Det är viktigt att du som har ett privat pensionssparande inte sätter av större premie än du har rätt att dra av. Gör du det blir du i praktiken dubbelbeskattad, eftersom du också måste betala inkomstskatt när pensionen tas ut, säger Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå. 

Jämför villkoren

Här på vår webbplats kan du se och jämföra villkoren i olika privata pensionsförsäkringar och IPS. Du kan exempelvis jämföra vilka avgifter bolagen tar ut och se vad det kostar om du vill flytta ditt sparade pensionskapital.

Vill du läsa om alternativa sätt att spara till din pension hittar du också information om bland annat kapitalförsäkringar och investeringssparkonton på vår webbplats.

- Det är mycket individuellt vilket alternativ till det tidigare avdragsgilla sparandet som kan passa bäst, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det beror bland annat på hur lång tid du har kvar till pensionen, hur du ser på risk och avkastning samt hur aktiv du själv vill vara.

Andra regler för vissa grupper

För två grupper gäller andra regler för privat pensionssparande: Egenföretagare och de som inte har någon tjänstepension i sin anställning kan utöver de 1 800 kronorna per år också enligt tilläggsregeln göra avdrag i deklarationen för motsvarande 35 procent av inkomsten från sin näringsverksamhet eller från sin lön - upp till maximalt 10 prisbasbelopp. Läs mer på skatteverket.se

Jämför privat pensionsförsäkring

Jämför IPS

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå