2016-06-13

Riksbanken efterlyser sedlar

Efter den 30 juni 2016 blir de äldre 20-, 50- och 1 000-kronorssedlarna ogiltiga. Enligt riksbanken hade svenska folket i maj 2016 fortfarande 2,6 miljarder kronor i äldre sedlar kvar hemma. Har du?

Under hösten 2015 gav riksbanken ut nya sedlar, säkrare och med nya motiv. I och med det så pågår nu ett sedelbyte.

Från och med den 1 juli 2016 kommer det inte längre att gå att betala med de äldre 20-, 50- och 1000-kronorssedlarna i affärer. Men om du fortfarande har äldre sedlar kvar efter den 30 juni 2016 kan du sätta in dem på ditt bankkonto till och med den 31 augusti 2016.

Enligt riksbanken hade svenskarna i maj 2016 fortfarande 2,6 miljarder kronor eller 57 miljoner stycken sedlar kvar hemma. Därför har Riksbanken nu startat en kampanj, som de kallar "Efterlysta!" för att få in dem.

Riksbanken efterlyser sedlar

Efter den 31 augusti 2016 kan Riksbanken, mot en avgift på 100 kronor, lösa in de ogiltiga sedlarna. Riksbanken löser dock bara in sedlar om det totala värdet på sedlarna är mer än 100 kronor.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå