2018-12-03

Reseförsäkringen kanske inte gäller om du har ett pågående vårdbehov

Planerar du en julresa? Se då till att vara rätt försäkrad. Reseförsäkringar är till för att täcka kostnader för problem på semestern, men det är inte alltid försäkringen gäller. Till exempel om du var sjuk redan när du åkte.

Om du är sjuk eller har ett annat pågående vårdbehov före resan är det bäst att låta försäkringsbolaget göra en medicinsk förhandsbedömning för att ta reda på om sjukdomen kommer att kunna ersättas av reseförsäkringen eller inte.

- Med hjälp av en medicinsk förhandsbedömning kan du ta reda på om du får ett normalt försäkringsskydd eller inte för till exempel vårdkostnader på resan, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Du ska vända dig till ditt försäkringsbolag, förtydligar Gabriella Hallberg. Det räcker inte med att din vanliga läkare säger att du är frisk nog att resa.

Försäkringsbolagen gör sina medicinska bedömningar på olika sätt

Vid en medicinsk förhandsbedömning tittar försäkringsbolaget på vilken behandling du har fått för din sjukdom de senaste månaderna. Vissa försäkringsbolag tar hjälp av larmcentraler som SOS International för den medicinska förhandsbedömningen. Andra försäkringsbolag gör en egen bedömning med hjälp av sina läkares expertis.

Vad anses vara ett pågående vårdbehov?

Ett pågående vårdbehov kan till exempel vara en kronisk sjukdom. Det betyder inte att alla med en kronisk sjukdom måste stå utan försäkring under semestern. Om du har en sjukdom men har den under kontroll så blir det oftast inga problem även om du skulle drabbas av en akut försämring på semestern.

- Villkoren mellan försäkringsbolagen skiljer sig åt så det är viktigt att du kontrollerar med ditt försäkringsbolag vad som gäller, poängterar Gabriella Hallberg. Du kan räkna med att om du är akut sjuk före resan och väljer att resa ändå så kommer dina kostnader inte att ersättas, avslutar Gabriella Hallberg.

Läs mer på sidan Sjuk innan du reser - pågående vårdbehov.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå