2014-10-29

Reseförsäkringen kan ge ersättning till den som insjuknat i ebola

Det finns inga generella begränsningar i reseskyddet när det gäller smitta eller epidemisjukdomar. Däremot förekommer det ibland undantag om utrikesdepartementet, UD, har avrått från resor till ett område.

Hemförsäkringarnas reseskydd

I regel finns inga begränsningar i hemförsäkringarnas reseskydd när det gäller smitta eller sjukdomar. Försäkringsbolagen gör heller inga generella undantag för den som åker till länder med epidemisjukdomar som ebola. Även om Utrikesdepartementet (UD) avrått från resor till en viss region nekas inte de försäkrade ersättning/hjälp.

När det gäller restriktioner för ersättning så gäller allmänna regler hos försäkringsbolagen. Det vill säga om du anses vara oaktsam, vårdslös eller medvetet utsätter dig för smitta kan ersättningen för läke- eller reskostnader sättas ned eller utebli.

Privata reseförsäkringar

- Alla försäkringar som innehåller momenten Sjukdom och Olycksfall kan ge ersättning till den som insjuknat i ebola, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det finns i regel inga undantag för vare sig smitta eller sjukdomar i dem, men det förekommer att reseskyddet i hemförsäkringarna inte gäller för skador som har samband med händelser i områden som UD avrått svenskar från att resa till. Det beror på att försäkringsbolagen följer UD:s riktlinjer för privatresenärer.

UD avråder för närvarande från resor till bl a Guinea, Liberia och Sierra Leone med anledning av säkerhetsläget. Du kan själv se vilka länder som UD avråder från.

- Du bör höra efter vad som gäller med ditt eget försäkringsbolag, eftersom det kan se olika ut, avslutar Gabriella Hallberg.

Bankkortens reseförsäkringar

Inte heller i Bankkortens reseförsäkringar finns det några särskilda begränsningar i de ersättningar som kan betalas ut till den som blir akut sjuk, dvs drabbas av en sjukdom som var okänd när försäkringen tecknades eller bankkortet utfärdades. Det finns alltså i dagsläget inga begränsningar för just ebola, utan standardvillkoren vid utlandsvistelse gäller.

Läs mer om reseskyddet i olika försäkringar här: Res aldrig utan försäkring

Läs mer omförsäkringsbolagens branschorganisation Svensk försäkrings sammanställning över möjliga försäkringsersättningar här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå