2017-12-04

Regeringen föreslår regler för schysstare villkor för snabblån

Vi har tidigare berättat om utredningen om snabblån* som föreslog en rad åtgärder för att motverka risken för att konsumenter ansöker om och beviljas lån som de sedan har svårt att betala tillbaka. Nu har regeringen fattat beslut om en lagrådsremiss som innehåller flera av de förslag som fördes fram i utredningen.

I lagrådsremissen** föreslår regeringen att kredit- och dröjsmålsräntor för snabblån, eller högkostnadskrediter som de kallades i utredningen, maximalt får vara 40 procent högre än referensräntan. För en högkostnadskredit ska kostnaderna, till exempel räntor, avgifter och inkassokostnader, aldrig få överstiga ett belopp som motsvarar kreditbeloppet.

Tanken är att om du till exempel tar ett lån på 1 000 kr så ska du inte behöva betala mer än totalt 2 000 kr.

Skärper reglerna för marknadsföring av lån

Regeringen vill också skärpa reglerna för marknadsföringen av lån till konsumenter. Reklamen ska inte få utformas så att den lockar konsumenter till snabba, ogenomtänkta beslut. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2018.

- Det är så klart positivt att det kan komma förändringar av den här typen av lån, säger Cecilia Blomqvist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Att införa både ett räntetak och ett kostnadstak kan absolut minska risken för att låneskulder växer okontrollerat.

- I det ursprungliga uppdraget till utredningen fanns det också med en fråga om det skulle kunna införas en civilrättslig sanktionsregel vid bristande kreditprövning, fortsätter Cecilia Blomqvist. Med det menades i korthet att en dålig kreditprövning skulle kunna leda till att låntagaren inte behövde betala tillbaka hela lånet.

- Den frågan kom inte med i utredningens förslag, vilket är synd. Jag tror ju att risken för att inte få betalt fullt ut skulle ha fått många kreditgivare att verkligen göra riktigt grundliga kreditprövningar innan de beviljade några lån.

 

**En lagrådsremiss är ett utkast till lag som regeringen lämnar till Lagrådet, som granskar att förslaget inte strider mot någon befintlig lag. Regeringen bearbetar därefter förslaget och lämnar det sedan som en proposition till riksdagen

Läs mer hos oss

*Hårdare regler för snabblån

Kreditprövning

Ränta och avgifter

Läs mer hos regeringen

Snabblån och andra högkostnadskrediter

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå