2014-12-18

"Regeringen bör säkra resurser för att minska problemen med kontanthanteringen"

I en aktuell årsrapport konstaterar Länsstyrelserna att tillgången till grundläggande betaltjänster inte motsvarar samhällets behov, särskilt inte för personer som är äldre eller funktionshindrade. Under 2014 har ett antal orter i landet fått sämre tillgång än tidigare.

Med grundläggande betaltjänster menas möjligheten att ta ut kontanter, kunna betala räkningar och, för företagare och föreningar, att sätta in dagskassor på ett bankkonto. Länsstyrelserna har i uppdrag att bevaka att tillgången till sådana betaltjänster motsvarar samhällets behov.

I sin årsrapport för 2014 konstaterar Länsstyrelserna att fler personer fått problem med betaltjänster än året innan. Problemen beror bland annat på att fler har fått längre avstånd till banker som hanterar kontanter och att bredbands- och mobilnätstäckningen är otillräcklig. Enligt rapporten har andelen bankkontor som hanterar kontanter minskat med 40 procent mellan åren 2011 och 2014. Dessutom har antalet uttagsautomater under samma tid minskat med 570 stycken (15 procent).

- Det framgår av rapporten att problemen för privatpersoner framför allt är bristande tillgång till kontanter, säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Däremot fungerar det i de flesta fall bra att betala räkningar, eftersom det finns möjlighet att betala med girobrev.

- Det står också att det är personer som av olika skäl inte kan eller vill betala digitalt och därför har behov av kontanter som har problem, fortsätter hon. Likaså att kontanter dessutom kan vara det enda sättet att betala vid vissa tillfällen, även om kontanter inte fungerar över allt. Exempelvis har det blivit vanligare med kontantfria bussar, vilket särskilt äldre personer reagerat mot, enligt rapporten.

Allt fler tekniska lösningar för betaltjänster introduceras, men tendensen är att det främst är personer som redan har tillgång till betaltjänster som använder dem. Det finns olika utvecklingsprojekt som är tänkta att förbättra äldre personers förutsättningar för att använda de tekniska lösningar som finns på marknaden, men när det gäller funktionsnedsatta konstaterar länsstyrelserna att problemen är i stort sett oförändrade eftersom det digitala samhället inte är tillräckligt anpassat för att alla ska kunna delta.

Länsstyrelsernas förslag till åtgärder är bland annat att regeringen ska säkerställa att det finns långsiktiga resurser till arbetet med att minska problemen kring kontanthanteringen och att länsstyrelserna får ett tydligare betaltjänstuppdrag.

Läs om grundläggande betaltjänster på vår webbplats.

Läs hela Länsstyrelsernas rapport: Bevakning av grundläggande betaltjänster 2014

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå