2014-07-04

Rätt till ersättning om flyget är försenat?

Kan du få ersättning när flyget är försenat? Hur fungerar avbeställningsskyddet om du och ditt sällskap inte ens kommer iväg på er resa? Många frågor dyker upp så här i semestertider och det kan finnas anledning att se över ditt reseskydd.

I alla hemförsäkringar ingår ett reseskydd, som normalt gäller i 45 dagar. Reseskyddet kan ge ersättning för de viktigaste skadehändelserna, till exempel sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall på resan. Dessutom sjuktransport hem om det blir nödvändigt.

Om ett flyg är försenat och du drabbas av merkostnader på grund av det ska du normalt få ersättning från flygbolaget. Högsta ersättningsbelopp är cirka 43 000 kr per passagerare. Du kan också ha rätt att få ut ersättning för förseningar via reseskyddet i din hemförsäkring, en separat reseförsäkring eller via en försäkring som kan ingå när du betalat resan med kontokort. Flygbolaget är dock fritt från ansvar om de använt alla de åtgärder som rimligen kan krävas eller om det var omöjligt att vidta sådana åtgärder.

Försäkring om du betalat resan med kontokort

En kortförsäkring är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med kontokort (t ex Visa, Mastercard och Eurocard). I kortförsäkringen ingår ofta avbeställningsskydd, ersättning för bagageförsening, ersättning om allmänt färdmedel, t ex flyg, försenas, invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador, dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall samt självriskersättningar.

Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och make eller maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andra föräldern. Tänk alltså på att om du betalat resan med ditt kort för någon annan än de ovannämnda så gäller inte försäkringen för den personen.

- Särskilt om ni ska resa med andra än bara den närmaste familjen så bör ni se till att alla resenärer omfattas av ett avbeställningsskydd, fortsätter Gabriella Hallberg på Konsumenternas försäkringsbyrå.

Komplement till hemförsäkringen

En kortförsäkring är ingen komplett reseförsäkring utan kan ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. Dock har kort som American Express och Diners Club mer heltäckande försäkringsprodukter. Här kan du klara dig helt på kortets försäkring. Men läs först villkoren.

- Du bör kontrollera vad som gäller för ditt reseskydd, både i kortförsäkringen och hemförsäkringens reseskydd, avslutar Gabriella Hallberg. Om du behöver utöka skyddet kan du oftast teckna resetillägg till hemförsäkringen.

Läs mer här

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå