2018-04-03

"Rätt försäkringar ger människor grundtrygghet"

Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse för 2017 finns nu att läsa på webbplatsen. Det som lyfts fram är bland annat byråns arbete med att se till att konsumenter varken är under- eller överförsäkrade, reseskyddet vid en pågående sjukdom och hur viktigt det är att alla, inte minst nyanlända, omfattas av en hemförsäkring.

Konsumenternas Försäkringsbyrå arbetar varje dag med att försöka minska kunskapsglappet mellan vad branschen erbjuder och vad konsumenterna uppfattar.

- Därför är det så skönt att vi når ut till allt fler, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Konsumenter ringer och mejlar och besöken på vår webbplats ökar hela tiden. Vi har nu närmare två miljoner besök på webbplatsen; det är en fantastisk siffra. Våra jämförelser av försäkringar är särskilt välbesökta.

- Även våra inlägg på Facebook har blivit till större nytta för konsumenterna, fortsätter Anna-Karin Baltzari Danfors. Hittills har vi 10 000 egna följare – och förhoppningsvis når vi också deras följare.

Barnförsäkringar och reseskydd

Under 2017 har Konsumenternas Försäkringsbyrå pratat särskilt mycket om barnförsäkringar.

- Barnförsäkringar är ett viktigt tillägg till samhällets skydd, eftersom de kan ge ersättning både när ett barn skadas av ett olycksfall och av en sjukdom, understryker Anna-Karin Baltzari Danfors.

Byrån har också fokuserat på hur viktigt det är att konsumenter känner till sitt försäkringsskydd om de har en pågående sjukdom när de ska ut och resa.

Hemförsäkring till nyanlända

Ett annat område som Konsumenternas Försäkringsbyrå lyft fram under 2017 är förutsättningarna för nyanlända att teckna och omfattas av en hemförsäkring.

- Vi har utbildat nyanländas kontaktpersoner i samarbete med Finansinspektionen och Länsstyrelserna runt om i landet om hur viktigt det är att alla i Sverige omfattas av en hemförsäkring, berättar Anna-Karin Baltzari-Danfors.

Journalister uppskattar vår information

Konsumenternas Försäkringsbyrå har haft ett stort antal mediekontakter under året. Vår uppfattning är att journalister uppskattar att få information av oss eftersom vi är oberoende.

Samarbete med Hallå konsument

- Vi vill också betona vårt goda samarbete med Konsumentverkets nationella upplysningstjänst "Hallå konsument" som har pågått även under 2017, tillägger Anna-Karin Baltzari Danfors. Vi ser Hallå Konsument som en bra kanal att nå ut med viktig konsumentinformation.

Varken under- eller överförsäkrade

Rubriken "Rätt försäkringar ger människor grundtrygghet" är ett citat från Anna-Karin Baltzari Danfors förord i verksamhetsberättelsen för 2017. Det syftar på att byrån arbetar för att se till att konsumenter varken är under- eller överförsäkrade och därför har gjort flera insatser för att klargöra vilka försäkringar det är lag på och vilka som alla konsumenter bör ha.

Läs Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhetsberättelse för 2017.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå