2018-09-11

Räntetak och kostnadstak för snabblån och andra högkostnadskrediter

För att stärka konsumentskyddet har riksdagen den 1 september beslutat om nya regler för högkostnadskrediter, som snabblån. Reglerna styr till exempel hur hög räntan får vara och vilka kostnader företagen får lägga på lånet.

För de flesta lån och krediter gäller att långivarna själva får bestämma hur hög räntan ska vara och vilka slags avgifter de kan ta ut. Men för så kallade högkostnadskrediter gäller sedan den 1 september 2018 särskilda regler för hur hög räntan och olika kostnader får vara.

En högkostnadskredit kan till exempel vara ett snabblån, som ett sms-lån. Definitionen på en högkostnadskredit är ett lån där den effektiva räntan är minst 30 procent högre än referensräntan.

- Referensräntan är en ränta som Riksbanken fastställer en gång per halvår och den har under 2018 legat på - 0,5 procent, berättar Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Det betyder att en kredit för närvarande räknas som en högkostnadskredit när den effektiva räntan är minst 29,5 procent.

Maxtak för ränta och kostnader

I de nya reglerna för högkostnadskrediter finns det bland annat angivet hur hög räntan får vara och hur hög den totala kostnaden för lånet får bli. Det regleras också hur företagen får marknadsföra lånen och hur hög dröjsmålsränta de får ta ut.

- Vi har kompletterat vår information på konsumenternas.se med vad de nya reglerna innebär, säger Eva Lindström. Du hittar både en sammanfattning av de nya reglerna för högkostnadskrediter som snabblån och mer detaljerad information om ränte- och kostnadstak.

Sammanfattning

  • Räntan får högst vara 40 procent över referensräntan.
  • Dröjsmålsräntan får också högst vara 40 procent över referensräntan.
  • Den totala kostnaden för lånet får högst uppgå till lånebeloppet gånger två, dvs dubbla lånebeloppet.
  • Inga andra avgifter än dröjsmålsränta får tas ut om låntagaren är sen med sin återbetalning.
  • Lånet får enbart förlängas en gång.
  • Företagen ska följa särskilda måttfullhetsregler för marknadsföring.

Här kan du läsa mer om högkostnadskrediter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå