2018-05-23

Polisen tipsar om hur du kan skydda dig mot bedragare i telefon

Polisen har tagit fram en informationsfilm om hur man kan skydda sig mot att bli utsatt för ett så kallat telefonbedrägeri. Ett telefonbedrägeri innebär att en bedragare ringer upp och utger sig att vara från banken eller polisen och övertygar dig om att du måste logga in på din bank för att stoppa ett pågående bedrägeri.

Det senaste året har det dykt upp en ny, särskild form av telefonbedrägerier. Bedrägerierna har i många fall lett till att mycket stora summor har försvunnit från de bedragnas konton. Bedragarna har lyckats lura i den som svarar att det är banken som ringer och att den uppringda snabbt måste logga in i sin internetbank med hjälp av BankID eller koder. Till exempel säger bedragarna att det handlar om att stoppa ett pågående intrång. På så vis har bedragarna kunnat komma in i personens internetbank och därefter kunnat både beställa nytt BankID och ändra Swishnummer för att sedan tömma kontona.

Polisen samarbetar med bankerna

Internet används vid i princip alla bedrägerier som sker i dag. Antalet anmälda bedrägeribrott har fördubblats på några år och ligger i dag på över 200 000 per år. Alla myndigheter och organisationer drabbas.

Polisen och Sveriges största banker samlar nu sina krafter för att göra bankkunderna mer medvetna om risker och hur man kan skydda sig. Förutom upplysning i polisens och bankernas kanaler, intensifieras samarbetet kring säkerhetslösningar.

Se polisens informationsfilm om telefonbedrägerier

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå