2017-11-14

Pensionsguiden – en fyrkantigare syn på pension

På konsumenternas.se finns nu den nya Pensionsguiden. Där hittar du till exempel oberoende jämförelser och funktioner för att räkna ut olika kostnader som är förknippade med dina pensionsval.

Har du hört talas om pensionspyramiden? I den visas pension från staten som den breda basen, pension från jobbet ungefär mitt på och ditt eget sparande som en liten prick på toppen.

- Så ser inte verkligheten ut för alla, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Till exempel har nio av tio som arbetar en tjänstepension och pengarna till pensionstiden kommer i allt högre utsträckning att utgöras av tjänstepensionen. Och eftersom avdragsrätten för privata pensionsförsäkringar och IPS har tagits bort vill många också hitta andra lösningar för eget sparande.

Vi har därför valt att visa hur du kan tänka kring din pension med hjälp av en fyrkant i stället, vars proportioner bättre motsvarar hur den sammanlagda pensionen kan komma att se ut.

Pensionsguiden 

 

- Det viktigaste är förstås inte vilken symbol vi använder utan att du får den hjälp du behöver för att förstå hur du kan påverka din sammanlagda pension, inflikar Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi hoppas att nya Pensionsguiden ska ge dig den hjälpen.

Vi har i flera år arbetat med att utveckla funktioner för alla delar av pensionen. Något helt unikt i Pensionsguiden är till exempel de så kallade jämförpriserna på tjänstepensioner. Testa gärna funktioner som:

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå