2014-09-09

Pensionsbranschen uppmärksammar tjänstepensionen i gemensam blogg

Tjänstepensionen är en viktig del av den totala pensionen. Under september uppmärksammas därför tjänstepensionens betydelse på en branschgemensam blogg. Idag skriver Konsumenternas Försäkringsbyrå på bloggen.

För att uppmärksamma att tjänstepensionen är viktig tog valcentralen Collectum för några år sedan initiativet till att starta Tjänstepensionens dag. Den infaller varje år den 27:e september.

Nytt för i år är att det också startats en blogg, där flera aktörer i pensionsbranschen skriver om tjänstepensionen utifrån olika synvinklar. Idag skriver Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå, om hur den som en gång valt ett efterlevandeskydd ofta omedvetet låter det stå kvar hela livet.

Bloggen hittar du på http://tjanstepensionensdag.se/. Där hittar du löpande nya blogginlägg under september månad fram till Tjänstepensionens dag.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå