2017-06-05

Påverkas du av förslaget om skärpta amorteringskrav?

För ett år sedan infördes amorteringskrav på bolån. Nu föreslår Finansinspektionen att kravet ska skärpas så att de med stora lån i förhållande till sin inkomst ska betala i snabbare takt.

Förslaget om att skärpa amorteringskravet går ut på att en konsument som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst (inkomsten före skatt) ska amortera en procentenhet mer på lånet än vad som gäller i dag. Syftet med Finansinspektionens förslag är att minska riskerna för sårbara hushåll och ska leda till att hushållen lånar mindre och köper billigare bostäder. Förslaget ska skickas ut på remiss.

Dagens regler innebär bland annat att om du har ett bolån som överstiger 70 procent av bostadens marknadsvärde ska du amortera 2 procent. Om ditt lån dessutom är stort i förhållande till din inkomst – du har en hög skuldkvot – ska du enligt förslaget amortera en procentenhet mer på ditt lån, alltså 3 procent.

Exempel på nya amorteringskrav

Om du tar ett lån på 3 miljoner kronor på en bostad som är värd 4 miljoner så måste du med nuvarande regler amortera minst 2 procent per år. Det innebär 60 000 kr per år, eller 5 000 kr per månad.

Om du, eller du och din medlåntagare, samtidigt har en bruttoinkomst som understiger 1 350 000 kr per år kommer amorteringskravet att bli 3 procent. Det betyder en amortering på 90 000 kr per år eller 7 500 kr per månad.

Läs mer om amortering - nuvarande regelverk.

Läs om förslaget från Finansinspektionen här: Skärpt amorteringskrav för hushåll med stora skulder

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå