2015-03-04

Överklaga – enskilt eller i grupp

En av de vanligare frågorna som vi på Konsumenternas Bank- och finansbyrå får är hur man ska göra om man vill klaga på en bank eller ett finansiellt institut. I vår Klagoguide kan du se vart du som enskild person kan vända dig med ett klagomål och hitta exempelbrev att följa. Vi har också kompletterat Klagoguiden med information om vad en grupptalan i Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är och hur en sådan fungerar.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN) är en myndighet som prövar tvister mellan konsumenter och företag, oftast mellan en konsument och ett företag. Nämnden kan också pröva en tvist mellan en grupp konsumenter och ett företag, en s k grupptalan. Om nämnden prövar en sådan grupptalan gäller beslutet inte bara den eller dem som anmält företaget utan alla som har en likadan tvist med företaget. Oftast är det Konsumentombudsmannen, KO, som lämnar in en grupptalan till ARN, men det kan också vara en grupp av konsumenter. KO har bl a fört grupptalan om ersättning till dem som köpte biljetter till en Gotlandsbåt som aldrig togs i drift och mot ett energibolag som höjde avgiften för sina kunder.

I slutet av förra året fick nämnden in en anmälan om grupptalan som gäller debitering av ett instituts förvaltningsavgifter. Nämnden har inte fattat något beslut, men du kan läsa mer på ARNs webbplats

Här hittar du Klagoguiden.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå