2017-02-15

Orange kuvertet - inte hela din pension

Pensionsmyndigheten har i dagarna börjat skicka ut de orange kuverten. Du får då besked om hur mycket du beräknas få i allmän pension, dvs från din inkomstpension och din premiepension. Använd gärna informationen som ett tillfälle att se över hela din pension.

Det orange kuvertet innehåller information om din allmänna pension. Den allmänna pensionen består av två delar: inkomstpension och premiepension. Men eftersom många dessutom har en tjänstepension och kanske också ett privat pensionssparande ger kuvertets information inte hela bilden.

Gör en egen prognos

När du får det orange kuvertet kan du se det som ett bra tillfälle att se över hela din pension. På webbplatsen minpension.se kan du få en samlad bild av hur mycket du hittills tjänat in till hela din pension. Du kan också göra en prognos över hur stor din framtida pension kan bli.

Pensionsguiden jämför tjänstepension och privata pensionsförsäkringar

- När du gjort en prognos på minpension.se och kanske vill jämföra dina nuvarande försäkringar med andra alternativ, gå då gärna in  i Pensionsguiden på vår webbplats, säger Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Där kan du ta hjälp i tjänsten Jämförpris för att jämföra och välja tjänstepension. JämförPris visar vad som försvinner från din tjänstepension i form av avgifter och kostnader och vilken avkastning du förlorar på grund av det. Du kan också jämföra och räkna på flyttkostnader, kostnader för efterlevandeskydd och se historisk avkastning.

- Du kan också se olika privata pensionsförsäkringars JämförPris. Det kan vara extra bra att vara observant på avgifterna nu när avdragsrätten tagits bort för privata pensionsförsäkringar. Vi visar dessutom vad det kostar att flytta en privat pensionsförsäkring från ett bolag till ett annat.

Eget sparande till pension – flera alternativ

-  På vår webbplats kan du jämföra flera alternativ för eget pensionssparande, till exempel avgifter och villkor i individuellt pensionssparande (IPS), i kapitalförsäkringar och investeringssparkonton (ISK), avslutar Carita Lindborg.

Mer information hittar du här:

Om privata pensionsförsäkringar

Om kapitalförsäkringar

Om investeringssparkonton, ISK

Om individuellt pensionssparande, IPS

minpension.se

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå