2014-02-27

Orange kuvertet – i år med personlig kod

Pensionsmyndigheten håller som bäst på att skicka ut de orange kuverten som innehåller information om din allmänna pension. En nyhet i årets utskick är att det följer med en personlig kod som du kan använda för att logga in och se hela din pension.

Det orange kuvertet innehåller information om din allmänna pension, vilket är inkomstpension och premiepension. Många av oss har också en tjänstepension och kanske även en privat pensionsförsäkring. Med hjälp av den personliga kod som nu följer med det orange kuvertet vill Pensionsmyndigheten göra det lättare för dig att logga in och göra en pensionsprognos för din totala pension.

- Om du inte tidigare gjort någon pensionsprognos är det nu ett bra tillfälle att logga in och se hela din pension, säger Marcus Lindenius, ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå. För många är tjänstepensionen en mycket viktig del i den totala pensionen.

På vår webbplats kan du jämföra framför allt kollektivavtalade tjänstepensioner; vilka villkor som gäller för de olika försäkringsbolagens produkter, beräkna hur mycket du betalar i avgifter hos de olika bolagen och se vad det kostar om du väljer ett efterlevandeskydd.

Mer om kollektivavtalad tjänstepension

Gör en pensionsprognos via Pensionsmyndigheten

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå