2015-02-19

Orange kuvertet – ett tillfälle att se över din pension

Nu i dagarna börjar Pensionsmyndigheten att skicka ut de orange kuverten. De innehåller information om din allmänna pension, som består av inkomstpension och premiepension. Se gärna utskicket av det orange kuvertet som ett tillfälle att se över din totala pension.

Det orange kuvertet innehåller information om din allmänna pension, som består av två delar: inkomstpension och premiepension. Många av oss har därutöver en tjänstepension och kanske också en privat pensionsförsäkring.

När du får det orange kuvertet kan du se det som ett bra tillfälle att se över hela din pension. På webbplatsen MinPension.se kan du få en samlad bild av hur mycket du hittills tjänat in till din pension. Du kan också göra en prognos för hur stor din framtida pension kan bli.

- När du gjort en prognos och kanske vill göra en förändring, kan du med fördel använda Pensionsguiden på vår webbplats. Där kan du exempelvis jämföra bolagens avgifter och vad kostnaden är för efterlevandeskydd inom de fem stora kollektivavtalade tjänstepensionerna, säger Marcus Lindenius ekonom på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

På vår webbplats finns även en jämförelse över bland annat avgiftsuttag i privata pensionsförsäkringar och individuellt pensionssparande, IPS. Det kan vara lite extra bra att vara observant på avgifterna nu när avdragsrätten sänkts i privat pensionsförsäkring

Pensionsguiden

Privat pensionsförsäkring

Min Pension

IPS

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå