2015-09-18

Nytt förslag om krav på amortering av nya bolån

Regeringen och de flesta andra partier är nu överens om att det behövs ett amorteringskrav för bolån. Den 5 september lade därför regeringen fram ett förslag till en ny bestämmelse om amorteringskrav i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

"Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro", skriver finansmarknadsminister Per Bolund i ett pressmeddelande.

Exakt hur ett amorteringskrav kommer att se ut i detalj vet vi inte ännu men det är regeringens avsikt att krav på amortering bara ska gälla nya lån och att det ska finnas möjlighet att göra undantag vid t. ex. arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller en närståendes dödsfall. Enligt förslaget bör det också gå att göra undantag för dem som köper nyproducerade bostäder så att man minskar risken för negativ påverkan på bostadsbyggandet. Finansinspektionen kommer att få meddela detaljerade föreskrifter om amorteringskravet.

En promemoria med regeringens förslag skickas just nu runt på remiss till olika myndigheter. Lagändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2016.

I slutet av förra året lade Finansinspektionen fram ett förslag om nya bolån skulle amorteras ned till först 75 och sedan 50 procent. Förslaget drogs tillbaka eftersom det troligen behövdes en ändring i lagen för att ett sådant krav skulle kunna gälla och Finansinspektionen, som är en myndighet, inte får ändra eller göra nya lagar.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå