2014-04-24

Nytt avtal inom kollektivavtalsområdet SAF-LO

För dig som är en privatanställd arbetare och tillhör kollektivavtalsområdet SAF-LO gäller ett nytt tjänstepensionsavtal från den 1 januari 2014. Det innebär att du fått nya försäkringsbolag och pensionsprodukter att välja bland.

Du som tillhör SAF-LO kan välja nya bolag för den lön och pensionspremier som du tjänar in under 2014 och framåt. Vilka bolag du kan välja och vilka olika villkor och pensionsprodukter de erbjuder kan du jämföra här på webbplatsen. 
Med våra beräkningsfunktioner kan du också se hur mycket du betalar i avgifter hos de olika försäkringsbolagen, och dessutom beräkna vad det kostar att ha ett återbetalnings- och/eller ett familjeskydd kopplat till tjänstepensionen.

Kontrollera dina val

-  Om du redan tidigare valt ett bolag som är valbart även i det nya avtalet, behöver du inte göra någonting, om du inte vill. Dina kommande premier fortsätter att placeras i det bolaget, säger Marcus Lindenius på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

-  Är du däremot nyanställd eller sedan tidigare har valt ett bolag som inte längre går att välja efter den 1 januari 2014, behöver du fundera kring vilket bolag som ska förvalta dina pensionspremier,.

Väljer du inte aktivt något bolag så placeras din tjänstepension i det så kallade ickevalsalternativet för kollektivavtalsområdet SAF-LO;  en traditionellt förvaltad försäkring i försäkringsbolaget AMF.

Läs mer

Här kan du beräkna avgifter och kostnad för efterlevandeskyddet i SAF-LO.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå