2017-11-24

Nya värden för kundnöjdhet i Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelser

Konsumenternas Försäkringsbyrå gör oberoende och kostnadsfria jämförelser av mer än 20 olika försäkringar. Vi redovisar dessutom hur pass nöjda kunderna är med sina försäkringsbolag genom ett så kallat SKI-värde. Värdet kommer från Svenskt kvalitetsindex.

För att hjälpa konsumenter att förstå vad som är viktigast att jämföra i olika försäkringar sammanställer Konsumenternas Försäkringsbyrå sedan många år ett urval av försäkringsvillkor och sätter poäng på dem.

- För att konsumenterna ska få en uppfattning om hur försäkringsbolagen bedöms av andra visar vi också ett så kallat SKI-värde i flera av jämförelserna, berättar Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

SKI står för Svenskt kvalitetsindex och nytt för i år är bland annat att försäkringsbolaget Moderna Försäkringar finns med i mätningen.

- Svenskt kvalitetsindex mäter kundnöjdhet i olika branscher. Kundnöjdheten i försäkringsbranschen har gått ned något i år men klarar sig totalt sett bra, säger Helen Bernerfalk, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Men försäkringsbranschen har en utmaning i att öka kundnöjdheten hos skadedrabbade kunder och det är något vi märker av, avslutar Helen Bernerfalk.

Vill du jämföra försäkringar hittar du alla våra jämförelser här:

 Det här är SKI

SKIs huvudmän är EPSI Rating Group och Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ. EPSI Rating Group utför undersökningar i ett flertal länder, både i Norden och i Europa, och Svenskt Kvalitetsindex ingår i det europeiska nätverket.

Institutet för Kvalitetsutveckling är en icke vinstdrivande stiftelse med uppdrag att främja kvalitetsutvecklingen i Sverige genom att skapa, samla och sprida kunskap om kvalitetsutveckling. Huvudmän i SIQ är svenska staten, via Tillväxtverket, och medlemsorganisationerna i "Intressentföreningen Kvalitetsutveckling".

Läs mer här:

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå