2018-04-27

Nya uppgifter i populär jämförelse av bilförsäkringar

Vår poängjämförelse av bilförsäkringar är en av de mest besökta jämförelserna på konsumenternas.se och hjälper konsumenter att få en överblick av bilförsäkringsmarknaden. Jämförelsen har nu uppdaterats med nya villkor och produkter.

Eftersom det löpande görs villkorsförändringar och produktutveckling hos försäkringsbolagen så pågår det också ett ständigt arbete från vår sida med att uppdatera uppgifter och poäng i vår jämförelse av bilförsäkringar. 

- Vår populära jämförelse för bilförsäkringar är tänkt förenkla valet av försäkring för bilägare. Men vi kan också se att den bidrar till att bolagen förbättrar sina produkter och det känns roligt, kommenterar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå, de nya uppgifterna.

- Trenden är att bolagen utvecklar sina produkter och att medelpoängen ökar. Produkterna blir helt enkelt bättre och bättre, och det gynnar konsumenterna, säger Gustav Jonsson, även han jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Det vi vill att konsumenterna ska titta på är försäkringens innehåll, pris och hur nöjda försäkringsbolagets kunder är. Vår bild är att många tittar för mycket för priset och glömmer att försäkringarnas innehåll och kundnöjdheten också skiljer sig åt, avslutar Helen Bernerfalk.

Jämför bilförsäkringar här 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå