2014-09-17

Nya regler om rätt till bankkonto, bankkort och betalningar

Den 17 september träder ett EU-direktiv i kraft som handlar om jämförbarhet mellan avgifter för betalkonton, byte av betalkonton och tillgång till betalkonton med grundläggande funktioner (EU-2014/92/EU).

Direktivet ska implementeras i medlemstaterna före den 18 september 2016, vilket innebär att Sverige inom två år måste stifta ny lag/-ar i enlighet med direktivet.

Ännu bara lag om rätt till konto

För närvarande finns det i Sverige bara lag på rätt till själva kontot (enligt lagen om insättningsgaranti) så den främsta skillnaden för svenska konsumenter blir att de, när den nya, svenska lagen är klar, även får rätt till bankkort, autogiro och onlinebetalningar. Tidigare har det bara varit en bör-regel och ett allmänt råd från finansinspektionen till bankerna och finansinstituten.

Även regler för termer och rutiner

Förutom att ge konsumenter rätt till ett "betalkonto med grundläggande funktioner" så innehåller direktivet även regler om jämförelser av avgifter och standardisering av termer och rutiner vid byte av konton. Konsumenternas Bank- och finansbyrå har tidigare följt frågan på "Bank- och försäkringsbloggen".

Läs mer i bloggen

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå