2015-12-09

Nya regler om förmedlingsavgifter för kortbetalningar

Idag den 9 december träder nya regler ikraft angående s k förmedlingsavgifter för kontokortsbetalningar (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/751 av den 29 april 2015 om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner).

De innebär att det införs ett tak för hur hög avgift en kortutgivare (t ex en bank) får ta ut från en kortinlösare (t ex en bank som löser in betalningar från en butik) vid en kortbetalning. Taket gäller bara för kortbetalningar som konsumenter gör. Syftet är att utveckla EU-marknaden för betalningar. Det har också antagits att lägre förmedlingsavgifter bidrar till att omfördela intäkterna från banker till handlare, och i förlängningen till konsumenterna i form av lägre priser.

Hur påverkar det dig som konsument?

Ännu går det inte att säga om det blir någon skillnad för dig som konsument. Det har spekulerats i om en konsekvens av taket för förmedlingsavgifter är att andra avgifter kan komma att höjas, såsom t ex årsavgifter, eller att förmåner minskas. Men hittills har bara en kortutgivare genomfört en större förändring och medgett att det är till följd av förordningen. Ytterligare en konsekvens som kan påverka vissa konsumenter är om utgivare av företagskort inte tillåter sina kunder att använda korten privat eftersom reglerna för taknivåerna enbart gäller för konsumenters betalningar.

-  Om nu konsumenterna får ökade kortkostnader eller förlorar förmåner och bonusar till följd av förordningen så blir det intressant att följa om handeln kompenserar konsumenten med lägre priser på varor och tjänster eftersom deras kostnader för kortinlösen sjunker, säger Fredrik Nordquist jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå