2016-01-20

Nya regler för avslut och återköp av pensionssparande i förtid

Från den 1 januari 2016 gäller delvis nya regler för att kunna avsluta ett pensionssparkonto (IPS) i förtid eller att återköpa en privat pensionsförsäkring.

Individuellt pensionssparande (IPS) och pensionsförsäkringar är bundna sparformer där du normalt kan börja lyfta pengarna först när du har blivit 55 år.

Det finns vissa undantag - då man alltså kan få utbetalning av pengar från ett IPS-konto i förtid eller återköpa en pensionsförsäkring - och det är dessa regler som nu delvis har ändrats.

Sådana pensionssparkonton (IPS) som har en behållning på högst ett prisbasbelopp (44 300 kronor för 2016) kan nu avslutas i förtid utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Däremot krävs att banken (sparinstitutet) godkänner utbetalningen.

När det gäller privata pensionsförsäkringar är det sådana försäkringar som har ett tekniskt återköpsvärde på högst ett prisbasbelopp (44 300 kronor för 2016) som kan återköpas utan att Skatteverket behöver lämna något medgivande. Men också för denna sparform krävs att försäkringsbolaget godkänner återköpet.

De nya reglerna gäller för både nya och äldre IPS-konton och pensionsförsäkringar.

 

Läs mer om återköp av pensionsförsäkringar hos Skatteverket

Läs mer om förtida utbetalning av IPS hos Skatteverket

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå
och
Konsumenternas Försäkringsbyrå