2014-01-30

Nya, förbättrade kalkyler

Har du inte redan upptäckt våra kalkyler är det dags nu. Kalkylerna för bolån och privatlån går numera att använda även i mobila enheter. I Bolånekalkylen kan du till exempel se både hur mycket ränta du betalar på ditt lån varje månad och hur mycket det blir under hela låneperioden.

På vår webbplats finns det flera kalkyler där du kan se hur ett lån påverkar din ekonomi.

I Lånekalkylen visar vi hur ändrad ränta eller ökad eller minskad amorteringstid påverkar ditt lån. Du ser summan av alla räntor och avgifter och du får dessutom en redovisning av vad du betalar i ränta och amortering månad för månad ända tills lånet är återbetalt.

I vår Bolånekalkyl visualiserar vi hur ett bostadslån fördelar sig mellan kontantinsats, topplån och bottenlån, om du skulle välja maximal belåning av en bostad. Utifrån det standardläget kan du sedan laborera med större kontantinsats, större eller mindre bottenlån eller ändrade räntesatser.

Många använder kalkylen Lånelabbet till att skaffa sig en överblick över hushållets alla lån och se hur ändrade räntesatser, ändrade amorteringsbelopp, nya eller borttagna lån påverkar helheten.

Vår kalkyl Ränteskillnadsersättning är unik i sitt slag och du använder den till att se hur mycket du kan behöva betala till banken för att lösa ett bundet bolån i förtid.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå