2014-06-19

Nya chefen för Konsumenternas Försäkringsbyrå på plats

Den 9 juni tillträdde Anna-Karin Baltzari Danfors som chef för Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den första tiden har präglats av möten med medarbetare och styrelse. Anna-Karin ska nu närmast fortsätta att sätta sig in i hur verksamheten fungerar. Hon kommer även att delta i en panel i Almedalen som bland annat diskuterar Regeringens förslag om att rådgivning av finansiella produkter ska omfattas av ett provisionsförbud.

Anna-Karin kommer från Folksam, där hon i många år arbetat som Kundombudsman. En bakgrund som gett kunskap om alla försäkringsområden och framför allt erfarenhet av tvister mellan kunder och försäkringsbolag.

- Jag ska som tidigare alltid ha konsumentnyttan i fokus och tillsammans med övriga medarbetare och styrelsen fortsätta att utveckla visionerna för uppdraget att stödja och hjälpa konsumenter.

Anna-Karin Balzari Danfors

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå