2018-04-23

Nya besiktningsregler för motorfordon börjar gälla
den 20 maj 2018

När de nya besiktningsreglerna för motorfordon börjar gälla slopas de fasta besiktningsperioderna som baseras på sista siffran i registreringsnumret. Vissa fordon får ett nytt datum för nästa besiktning, ett datum som ligger närmare i tiden än förväntat.

Transportstyrelsen skickar inte ut någon kallelse när det är dags att kontrollbesiktiga ett fordon. Det är i stället besiktningsföretagen som skickar ut erbjudanden till fordonsägarna.

- Tänk på att det alltid är du själv som ansvarar för att ditt fordon blir kontrollbesiktigat i rätt tid, uppmanar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

För att underlätta övergången till de nya besiktningsreglerna kan den som äger ett fordon besiktiga det mellan den 1 januari och den 19 maj 2018. Det gäller även för A-traktorer.

Gäller din försäkring om du missar att besiktiga ditt fordon i tid och får körförbud?

Om du har missat att göra besiktningen i tid får ditt fordon körförbud. Fordonet får då bara köras kortast lämpliga väg till en verkstad för reparation och till ett besiktningsföretag för kontrollbesiktning. Det gäller under förutsättning att fordonet är påställt. Om fordonet är avställt får du bara köra kortast lämpliga väg till ett besiktningsföretag.

- Om du kör ditt fordon, utöver till en verkstad eller ett besiktningsföretag, trots att det har körförbud, så gäller till exempel inte din vagnskadeförsäkring, förklarar Helen Bernerfalk. Däremot gäller normalt trafikförsäkringen.

Läs mer om vad som kan ersättas i bilförsäkringar här på konsumenternas.se

På sidan Fordonsbesiktning på Transportstyrelsens webbplats kan du ange ditt registreringsnummer för att se när det är dags för besiktning.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå