2016-01-08

Ny tjänst ger insyn i hur försäkringsbolagen bedömer dina ärr

På Konsumenternas Försäkringsbyrå får vi många frågor från konsumenter som har svårt att förstå hur försäkringsbolagen har kommit fram till en viss ersättning för ärr.

Tabellverk och referensbilder

När försäkringsbolagen bedömer vilken ersättning som ska betalas ut för ett ärr som en person har drabbats av efter en trafikskada, använder de sig av tabeller som Trafikskadenämnden har tagit fram. Vissa försäkringsbolag använder sig av dessa tabeller även i andra skador än trafikskador när de ska bestämma ersättningsnivån för ett ärr, medan flera försäkringsbolag har egna ärrtabeller och gör ärrbedömningar på ett eget sätt.

Försäkringsbolagen använder sig också av referensfotografier på olika slags ärr. Det innebär att dina ärr jämförs med referensfotografierna vid ersättningsbedömningen.

Brist på insyn

Att konsumenterna inte har haft tillgång till referensfallen, har varit en orsak till missnöje hos konsumenterna.

- Många har svårt att förstå varför ett ärr som de upplever som framträdande och besvärande inte ger den ekonomiska kompensation de förväntar sig, säger Andrea Ekeblad Szanto, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Trafikskadenämnden visar referensfall

För att tydliggöra för konsumenterna vad försäkringsbolagens bedömningar baseras på när försäkringsbolagen använder sig av Trafikskadenämndens tabellverk, har Trafikskadenämnden skapat en ny webbtjänst som visar referensfotografier. Den som drabbats av ett bestående ärr kan själv gå in och göra en jämförelse mot andra ärr.

- Det är enkelt att söka sig fram i Trafikskadenämndens nya, digitala ärrtjänst. Du börjar med att markera på vilken kroppsdel ditt ärr sitter och får sedan se olika referensfall, berättar Andrea Ekeblad Szanto.

Ökad förståelse för bedömningarna

Avsikten med tjänsten är förstås att konsumenterna bättre ska förstå både försäkringsbolagens och Trafikskadenämndens bedömningar.

- Jag tror att vi kommer att få färre frågor kring försäkringsbolagens bedömningar i ärrfrågor tack vare den nya webbtjänsten, avslutar Andrea Ekeblad Szanto.

Den nya, digitala webbtjänsten över referensfall för ärrersättning hittar du på Trafikskadenämndens webbplats.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå