2018-12-06

Svagt försäkringsskydd när du hyr, delar eller lånar exempelvis en lägenhet

Det blir allt vanligare att privatpersoner hyr lägenheter av varandra. Eller stugor, bilar och andra ägodelar. Tänk på att din hemförsäkring sällan gäller när du hyr ut något regelbundet – eller lånar eller delar något en längre tid. Likaså gäller med största sannolikhet inte din bilförsäkring om du lånar ut bilen mer än helt tillfälligt.

Olika tjänster och appar för uthyrning, som till exempel Airbnb, Hygglo, Enerfy:s bildelningstjänst och Snappcar, har gjort det enkelt för privatpersoner som vill hyra eller hyra ut något att komma i kontakt med varandra. Men det har samtidigt blivit svårare att veta vem som ses som konsument därmed skyddad av konsumentlagstiftningen.

- Privatpersoner som lånar ut sin lägenhet, bil eller verktyg till andra tänker inte i första hand på hur försäkringarna gäller, säger Anna-Karin Baltzari Danfors, chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det som gör skillnad är bland annat hur ofta du gör det och om du använder dig av en tjänst eller sköter saken helt själv. Därför är det bra att vi nu belyser olika situationer inom den så kallade delningsekonomin här på konsumenternas.se

Hem- och villaförsäkringar är inte avsedda för uthyrning

Uthyrning av privata bostäder har ökat. Men vare sig hem- eller villaförsäkringar är avsedda för uthyrning i någon större omfattning. Du får ingen ersättning från din hemförsäkring om den som du hyr ut till stjäl något. Anledningen till det är att hemförsäkringen har som villkor att tjuven ska ha tagit sig in utan lov.

- Din hemförsäkring ger normalt inte heller ersättning för skador på dina saker när du hyr ut. Därför bör du alltid ta bort de saker som har ett högt värde, är stöldbegärliga eller som du på annat sätt är rädd om, förklarar Håkan Carlsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Även skador som en hyresgäst kan vålla på själva bostaden kan bli kostsamma. Om din hyresgäst har en hemförsäkring till sin vanliga bostad kan det möjligen gå att få ersättning från den försäkringens ansvarsmoment.

- Många försäkringsbolag bolag har tagit fram särskilda uthyrningsförsäkringar som du kan teckna som ett tillägg till din vanliga hem- eller villaförsäkring, säger Håkan Carlsson.

Din bilförsäkring gäller inte om du hyr ut bilen

Det förekommer också att privatpersoner hyr eller lånar bil av varandra, eller har en gemensam bil med sina grannar i en så kallad bilpool.

- Om du lånar ut din bil helt tillfälligt så gäller din bilförsäkring i princip som om det var du själv som körde bilen, berättar Håkan Carlsson. Däremot gäller den inte när du lånar ut den en längre tid eller hyr ut bilen mot betalning.

- Om du hyr en bil av en privatperson men den förmedlas via en tjänst, är det viktigt att se till så att det ingår en särskild försäkring, poängterar Håkan Carlsson.

Hur gäller förmedlingens försäkring?

Hyr du ut din bil genom någon kommersiell tjänst ingår i de flesta fall någon form av försäkring. Skyddet kan se olika ut så var noga med att kontrollera vilken typ av försäkring som tjänsten erbjuder.

Läs mer om att hyra, låna och dela bostad, bil och verktyg här

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå