2016-05-18

Ny, samlad information om penningtvätt

Vad tjänar du? Var kommer dina pengar ifrån? Är du politiskt aktiv? Det är frågor som du kan få i dina kontakter med banken som en konsekvens av Penningtvättslagen. Andra kunder kan stöta på praktiska problem och få nej när de vill öppna konton - eller sätta in kontanter - om de inte kan redogöra för varifrån pengarna kommer eller om de saknar svenska ID-handlingar.

Frågor och klagomål som är relaterade till den så kallade Penningtvättslagen har ökat kraftigt hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå de senaste åren.

- Konsumenterna har bland annat klagat över närgångna och personliga frågor som de anser vara irrelevanta, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Och att de blivit nekade tjänster för att de inte tydligt kunnat visa på sina pengars ursprung eller identifiera sig tillräckligt väl.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har följt området penningtvättsregler och dess utveckling på nära håll ända sedan ny lag trädde i kraft 2009.

- Banker, och många andra företag, är skyldiga att aktivt motverka att deras system missbrukas.Vi kan nu konstatera att området vuxit så mycket att det behövdes en helt ny avdelning på vår webbplats för att ge det tillräcklig uppmärksamhet, fortsätter Fredrik Nordquist. 

Förutom information om lagens krav och konsekvenser för dig som kund så ger vi även exempel på fall av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Läs mer om området Penningtvätt här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå