2014-10-24

Ny ordlista ska göra det enklare för konsumenter att förstå pensionsinformation och villkor

Konsumenternas Försäkringsbyrå har deltagit i ett projekt där en rad olika organisationer arbetat med att ta fram en gemensam branschstandard för pensionstermer. Termerna ska nu förklaras på ett enklare sätt och användas på ett likartat sätt i pensionsbranschen.

Tidigare i år blev den gensamma branschstandarden för termer och begrepp inom pension klar – Pensionstermer. Standarden togs fram inom ramen för Swedish Standards Institute, SIS, där Konsumenternas Försäkringsbyrå deltagit tillsammans med Svensk Försäkring, Pensionsmyndigheten Sveriges konsumenter, PTK, Collectum och Fora.

Samma organisationer publicerar nu också den nya ordlistan "Pensionstermer för konsumenter". Den nya enkla ordlistan, som har sin grund i branschstandarden, har till syfte att hjälpa och underlätta för konsumenter att förstå pensionsinformation från pensionsbolag, myndigheter och andra aktörer.

- Det känns bra och angeläget att vi nu har en gemensam standard med enhetliga pensionstermer och att vi fått fram en pensionsordlista som konsumenterna kan använda som hjälp och stöd för att förstå pensionsinformation och villkor, säger Carita Lindborg, jurist och biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Här hittar du Pensionstermer för konsumenter.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå