2017-05-17

Ny oberoende webbtjänst visar vad din individuella tjänstepension kostar

Konsumenternas Försäkringsbyrå kompletterar nu Pensionsguiden med individuella tjänstepensioner. I en helt ny tjänst kan du beräkna JämförPris på olika individuella tjänstepensioner, det vill säga vad de kostar dig i form av avgifter, kostnader och förlorad avkastning ända till dess pensionen är utbetald.

Fler konsumenter har kollektivavtalad tjänstepension än individuell. Men sett till premievolym så utgör de individuella tjänstepensionerna en nästan lika stor del av pensionsmarknaden.

Villkor och avgifter skiljer sig mycket åt mellan olika individuella tjänstepensioner men om du har fribrev från tidigare arbetsgivare så kan det finnas möjlighet att flytta eller återköpa dem.

- Det är inte ovanligt att en konsument har ett antal individuella tjänstepensioner från tidigare arbetsgivare och om de har höga avgifter så kan det göra stor skillnad på hur mycket som försvinner av pensionen i slutändan, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- När du beräknar JämförPris på en individuell tjänstepension utgår vi från dina egna uppgifter om hur gammal du är, när du vill gå i pension och hur mycket du sparat ihop. Du får möjlighet att se JämförPris på försäkringsbolagens standardprodukter för individuell tjänstepension. Du kan ta ställning till om det är värt att flytta ditt kapital eller återköpa försäkringen, förklarar Stefan Thelenius.

- Vi visar JämförPris på produkter som det går att flytta pengar till, tillägger Gustav Jonsson, jurist, och en av dem som tagit fram beräkningsfunktionen JämförPris. Du kan dessutom skriva in uppgifter om din egen försäkring och jämföra den mot andra sparalternativ.

Tänk på att det är arbetsgivaren som är försäkringstagare när det handlar om individuella tjänstepensioner. Det innebär att arbetsgivaren avgör om du får flytta eller återköpa försäkringen.

- Förutom JämförPriset bör du också titta på andra faktorer som påverkar hur mycket du får i pension, bland annat avkastning, fondutbud och garantier, avslutar Gustav Jonsson.

Här hittar du Jämförpris på individuella tjänstepensioner.

KONTAKT

Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå

e-post: stefan.thelenius@konsumenternas.se

tel: 08-522 789 69, 073-037 23 94

Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå:

e-post: gustav.jonsson@konsumenternas.se

tel: 08- 522 789 79

Carita Lindborg, biträdande chef på Konsumenternas Försäkringsbyrå

e-post: carita.lindborg@konsumenternas.se

tel: 08-522 789 78, 070 386 94 75

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå