2017-06-08

Ny lag ger konsumenter starkare rätt till betalkonto och betaltjänster

De nya reglerna om betalkonto med grundläggande funktioner gäller från den 1 juni 2017. De nya reglerna innebär bland annat att konsumenter som är lagligen bosatta inom EES har rätt att öppna ett betalkonto med grundläggande funktioner, som autogiro, bankkort och möjlighet att göra online-betalningar. Betalkonton kallas ibland något annat, som till exempel transaktionskonton, lönekonton eller personkonton.

De nya reglerna om betalkonto med grundläggande funktioner finns i fjärde kapitlet i Lagen om betaltjänster. Där framgår att de enda skälen till att neka en konsument ett sådant konto är om det skulle strida mot penningtvättslagen eller om det finns "särskilda skäl".

I förarbetena till lagen skriver till exempel regeringen att "särskilda skäl" inte får vara " misskötsamhet som innebär att konsumenten inte har betalat sina krediter eller avgifter i tid, eller förekomsten av betalningsanmärkningar". De skriver också "innebär avsaknaden av personnummer inte att det föreligger särskilda skäl för att avslå en ansökan om betalkonto".

De gamla reglerna om rätten till konto, som finns i lagen om insättningsgaranti, finns fortfarande kvar och får numera praktiskt inverkan på konton som inte är så kallade betalkonto, som tex sparkonton.

- Rätten till konto och betaltjänster har varit en av byråns viktigaste frågor i många år och det känns bra att den nya lagen äntligen är på plats, säger Fredrik Nordquist, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Mellan 2010 och 2015 ökade antalet klagomål om att öppna konton sexfaldigt och vi hoppas att den nya lagen kommer att leva upp till sin målsättning att alla konsumenter ska få tillgång till ett konto med grundläggande betaltjänster, fortsätter Fredrik Nordquist.

- En stor fördel i och med den nya lagen är att konsumenten ska få möjlighet att få sin rätt till konto prövad i Allmänna Reklamationsnämnden i det fall denne blir nekad ett betalkonto, säger Kicki Westerståhl chef på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Konsumenternas Bank- och finansbyrå har tagit fram en ny faktasida om rätten till betalkonto med grundläggande funktioner som finns här.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå