2018-12-10

Ny jämförelse gör det enklare att välja mopedförsäkring

Vi har förbättrat vår jämförelse av mopedförsäkringar för att göra det enklare för dig att välja mopedförsäkring. Vi jämför försäkringar för alla typer av mopeder, även mopedbilar. Försäkringarnas innehåll är i stort sett lika. Men det finns skillnader när det gäller självrisker och högsta ersättning för rättsskydd.

Mopedförsäkringar består av flera delar och skyddet ser olika ut beroende på om du har trafik- , halv- eller helförsäkring.

- Det är lag på att du måste ha en trafikförsäkring när du har en klass I-moped (EU-moped) och den inte är avställd, berättar Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. För en klass II-moped krävs bara trafikförsäkring när du använder mopeden, förtydligar Helen Bernerfalk.

En halvförsäkring ger ersättning om din moped skadas av brand eller blir stulen. Den innehåller också räddning och rättsskydd. Räddning kan vara bra att ha om din moped går sönder - eller på annat sätt inte går att köra - och därför behöver transporteras hem eller till en verkstad. Rättsskyddet ersätter kostnader för ett juridiskt ombud om du skulle hamna i tvist efter till exempel en trafikolycka.

Har du en helförsäkring kan du få ersättning för skador på mopeden om du till exempel krockar eller kör i diket, så kallade vagnskador. Den ersätter också skador efter skadegörelse.

Krav på dig som försäkringstagare

Tänk på att försäkringsbolagen ställer krav på dig för att du ska få ersättning för stöld. Du måste alltid använda lås som är godkända av stöldskyddsföreningen och har du en mopedbil kräver bolagen att den har ratt- eller växelspakslås.

- Det är också viktigt att rätt person står som försäkringstagare, säger Håkan Carlsson, också han jurist på Konsumenternas försäkringsbyrå. Det är den faktiska ägaren och "huvudsakliga brukaren" av mopeden som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla. Du kan alltså inte låta någon annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

- Däremot om ägaren är omyndig och saknar körkort ska vårdnadshavaren registreras som ägare och teckna försäkringen, klargör Håkan Carlsson.

Jämför mopedförsäkringar på konsumenternas.se

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå