2014-06-13

Ny jämförelse av villaförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför sedan en längre tid de vanligaste villaförsäkringarna på marknaden. Jämförelsen har nu omarbetats och blivit fylligare. Bland annat visas mer information om vattenskador, åldersavdrag och mervärden.

Konsumenternas Försäkringsbyrås jämförelse av villaförsäkringar är en av våra mest populära jämförelser och har nu genomgått en total översyn. Jämförelsen är inte bara omarbetad utan har blivit både fylligare och enklare än tidigare. De största förändringarna gäller:

  • vattenskador
  • mervärden
  • åldersavdrag

Vi jämför fler delar i försäkringarna. Dessutom försöker vi ge en ännu tydligare bild av hur vattenskador ersätts och redovisa åldersavdragen och mervärden på ett mer fullständigt sätt. Vi har också över lag försökt använda enklare och mindre juridiska termer. Förhoppningsvis innebär förändringarna det att det blir lättare att välja en villaförsäkring som passar ditt behov.

Poängjämförelse på väg

- Efter sommaren lanserar vi också en poängbedömning av villaförsäkringar, där bolagen rangordnas på samma sätt som i hem-, bil- och barnförsäkringar säger Gustav Jonsson, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

- Med den nya jämförelsen av villaförsäkringar är grunden lagd för en kommande poängbedömning, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. När konsumenterna kan se både vår poängbedömning av hemförsäkringar och av villaförsäkringar har man ett bra underlag för att välja en villahemförsäkring.

Här är en länk till jämförelsen.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå