2017-12-13

Ny jämförelse av separata reseförsäkringar

Konsumenternas Försäkringsbyrå har gjort en ny, utökad jämförelse av separata reseförsäkringar. En separat reseförsäkring tecknar du antingen för att förlänga din hemförsäkrings reseskydd när du ska vara borta längre än 45 dagar, eller för att du inte har någon hemförsäkring.

I alla hemförsäkringar finns ett reseskydd. Men har du ingen hemförsäkring kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd. Du kan också köpa en separat reseförsäkring när du ska vara borta längre än 45 dagar, eftersom de allra flesta hemförsäkringars reseskydd slutar gälla efter den tiden. Tänk på att förlänga ditt reseskydd innan det gamla slutat gälla.

- Om du ska åka på en mer äventyrlig resa behöver du kontrollera om ditt försäkringsbolag kanske betraktar aktiviteterna som riskfyllda, säger Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. I vår nya jämförelse av separata reseförsäkringar har vi gjort en tydlig uppdelning av vilka riskfyllda aktiviteter som är undantagna från ersättning vid skador, så att du tydligt kan se om just den aktivitet du tänker ägna dig åt omfattas eller inte.

Alla försäkringar som Konsumenternas Försäkringsbyrå jämför i den separata resejämförelsen ersätter nödvändiga och skäliga kostnader om du drabbas av en akut sjukdom eller ett akut olycksfall på resan.

- Det är ett oerhört viktigt skydd, fortsätter Gabriella Hallberg. I USA kan det kosta mellan 50 000 kr och 100 000 kr per dygn att bli inlagd på sjukhus, beroende på i vilken stat du befinner dig och vilken diagnos du har. Intensivvård kostar självklart mycket mer än vanlig vård på sjukhus.

- I Thailand kostar motsvarande vård mellan 10 000 kr och 15 000 kr. Ambulansflyg från Thailand till Sverige kostar cirka 800 000 kr, och från USA till Sverige cirka 1 miljon kr. Det här är kostnader du slipper betala när du har en reseförsäkring som täcker akut sjukdom och olycksfall, understryker Gabriella Hallberg.

Tänk på att reseförsäkringar bara betalar för kostnader som du inte kunnat förutse och inte för pågående vård. Om du var sjuk eller skadad innan du reste i väg kräver bolagen i regel att du ska ha varit symptomfri minst 3 - 6 månader innan du bokade resan för att du ska kunna få ersättning för den akuta komplikationen av åkomman.

Läs mer i vår nya jämförelse av separata reseförsäkringar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå