2018-06-29

Ny jämförelse av hemförsäkringar

Hur snabbt tappar din mobil, dator eller TV-apparat i värde enligt din hemförsäkring? Och ingår det allriskskydd, ID-skydd och uthyrningsförsäkring? I oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrås nya jämförelse av hemförsäkringar har försäkringsbolagen fått poäng bland annat på grund av det innehållet.

Konsumenternas Försäkringsbyrå sätter poäng på olika försäkringar. Vår jämförelse av hemförsäkringar är den mest välbesökta jämförelsen på vår webbplats och tänkt att göra det lättare för dig som ska välja hemförsäkring.

Viktiga nyheter

Jämförelsen av hemförsäkringar innehåller viktiga nyheter.

- En av de viktigaste nyheterna är att vi jämför hur snabbt mobiler, datorer och TV-apparater tappar i värde, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Det inser konsumenter först vid en stöld eller skada annars.

Andra förändringar är att ID-skyddet jämförs mer detaljerat och att överfallsskyddet har granskats noggrannare. Till exempel väger Konsumenternas Försäkringsbyrå in ersättningarna som kan betalas ut vid sexualbrott mot barn.

- Vi har också lyft fram om bolagen ersätter nya typer av brott och angrepp mot barn samt möjligheten att få ersättning vid våld inom familjen, förklarar Andrea Ekeblad Szanto, också hon jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Allrisk?

Vi belyser också allriskskyddet på ett nytt sätt genom att visa ersättningarna i de delar av försäkringen där de får betydelse.

Begränsningar i "bortaskyddet"

Vi beaktar också den stora utvecklingen av delningsekonomi i samhället genom att väga in om bolagen erbjuder en uthyrningsförsäkring och vi lyfter fram vilka begränsningar som finns för egendom som du bär med dig utanför hemmet, det som också kallas för bortaskydd i försäkringsvillkoren.

Generellt blir hemförsäkringarna bättre

-Trenden är att bolagen utvecklar sina produkter och gör dem bättre. Vi har ändå valt att generellt ge en ganska låg medelpoäng så att det finns utrymme för försäkringsbolagen att också göra framtida förbättringar, avslutar Peter Stark.

Läs mer på sidan Jämför hemförsäkringar

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå