2018-07-02

Ny information om husbilförsäkringar

Är du en av Sveriges närmare 100 000 husbilsägare? Vi har sammanfattat några viktiga saker du bör tänka på när du ska skaffa husbilsförsäkring. Kontrollera till exempel hur försäkringen ersätter tillbehör, personligt lösöre, semesteravbrott och läckage i bodelen.

Husbilar ökar i popularitet och därför har vi utökat vår information om husbilsförsäkringar.

- Vi beskriver vad som brukar ingå i en husbilsförsäkring och har lyft fram flera viktiga saker som är bra att känna till, säger Helen Bernerfalk, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Skyddet kan skilja sig åt en hel del beroende på i vilket försäkringsbolag du tecknar din husbilsförsäkring så det kan löna sig att jämföra ett par, tre olika.

Ersättningen för personligt lösöre varierar mycket

I husbilsförsäkringar ingår det ofta ett skydd för den personliga egendom som du tar med dig på semestern. Hur stort värde det omfattar varierar mellan 20 000 kr och 80 000 kr. Skulle din försäkring ha en låg nivå kan det vara värt att kontrollera vad som ingår i din hemförsäkring. Ofta ingår ett "bortaskydd" för saker som förvaras på annan plats och det kan gälla i husbilen. 

Ersättning för semesteravbrott?

Det är vanligt att det ingår ett skydd för semesteravbrott i en husbilsförsäkring. Du kan få kontant ersättning för de dagar som bilen inte kan användas, om olyckan skulle vara framme (förutsatt att skadan bedöms som ersättningsbar genom försäkringen). Ersättningen ligger som regel på 300 kr - 500 kr per dag,

Skydd för tillbehör och inredning

Försäkringen brukar också omfatta skador på utrustning och tillbehör som är normala för husbilar. Vilken utrustning som ingår som standard kan skilja sig åt; det gäller till exempel förtält. Men navigationsutrustning brukar ingå om den är fast monterad. Även skador eller fel på en klimatanläggning och hushållsmaskiner omfattas för det mesta.

Om det läcker vatten

Vagnskadeförsäkringen är i de flesta fall mer omfattande för husbilar än vanliga bilar eftersom den även gäller för läckage från tank- eller ledningssystemet i boutrymmet. Skador som beror på att ledningar har frusit sönder ingår däremot inte.

Uthyrning kan kräva särskild försäkring

För att finansiera köpet är det många som funderar på att hyra ut husbilen när de inte använder den själva. Det finns mycket att tänka på i samband med en uthyrning. Generellt gäller inte din vanliga husbilsförsäkring om husbilen hyrs ut eller lånas ut mot betalning och du riskerar att få en minskad ersättning eller ingen alls om något händer. Om du tänker hyra ut husbilen är det bäst att du kontaktar ditt försäkringsbolag och, om det krävs, tecknar en särskild försäkring.

Var försiktig om du ska sälja husbilen

- Om du ska sälja din husbil är det viktigt att du kontrollerar bilförmedlaren och personer som ska provköra bilen. Stöldförsäkringen gäller inte om du frivilligt har lämnat ifrån dig bil och nycklar till någon som inte lämnar tillbaka den, poängterar Helen Bernerfalk. Be alltid att få se legitimation och skriv upp telefonnummer, adress och andra uppgifter. Lämna inte heller ifrån dig registreringsbeviset innan ni är klara med betalningen. Skulle du hamna i en tvist angående vem som är rätt ägare till husbilen kan du få ersättning för ombudskostnaderna genom husbilens rättsskyddsförsäkring.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå